Consultancy

Consulting diensten gaan specifiek over begeleiding en advies bij het zoeken naar kwaliteitsinstrumenten en de toepassing ervan. Concreet kan het gaan over:

Strategisch Management

 • Bepalen van missie, visie en waarden
 • Strategisch assessment
 • Ontwikkeling en/of bijsturen van strategische en operationele doelstellingen
 • Ontwikkeling en Monitoring van KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren)

Project management

 • Projectmethodologie
 • Projectimplementatie: volgens de basisprincipes van PRINCE2 een raamwerk aanreiken voor projectwering en dit vooral met behulp van praktisch toepasbare handvaten.

Business Process Management (BPM)

 • Procesidentificatie
 • Procesmodellering (BPMN)
 • Procesoptimalisatie

Wij helpen u bij de identificatie van de kernprocessen. Daarnaast brengen we de te optimaliseren processen in kaart (AS-IS) met behulp van procesbeschrijvingen en flowcharts volgens BPMN 2.0. Om vervolgens de processen te optimaliseren (TO-BE) binnen de context en randvoorwaarden.

Communicatie

 • Opmaken van een communicatieplan
 • Communicatie bij verandering
 • Tips en tricks met betrekking tot interne communicatie

Tools

Zelfevaluatie

Wij adviseren u over het uitvoeren van een zelfevaluatie volgens CAF of EFQM, de do’s en don’ts en wat de concrete stappen zijn om dit proces succesvol uit te voeren.

SWOT

Wij begeleiden SWOTanalyses,  de opmaak van de confrontatiematrix en het tot stand komen van goed gedefineerde verbeteracties.

Tevredenheidsonderzoeken

Wij adviseren u over de opmaak van vragenlijsten voor tevredenheidsonderzoeken (personeel – en klanten) en ondersteunen het proces voor de uitvoering ervan.

Klachtenbeheer

Wij ondersteunen u bij het op maat maken van het proces voor klachtenbeheer, inclusief opvolging en rapportering.

Kwaliteitshandboek

Wij ondersteunen u bij de opmaak van uw kwaliteitshandboek conform de vigerende regelgeving.