Diensten

Hieronder vindt u een overzicht van de diensten waarvoor u op IQM Solutions een beroep kan doen. IQM Solutions werkt tevens opleidingen en coachingsessies uit op maat van de klant. Vindt u niet onmiddellijk terug wat u zoekt, neemt u dan gerust contact op. Wij kunnen u eventueel doorverwijzen naar één van onze partners.

Business Coaching

 • Coaching van stuurgroepen en projectgroepen: Wij nemen ad interim de leiding op van een stuurgroep of projectgroep en zorgen ervoor dat de opdracht goed afgebakend wordt zodat er samen met alle teamleden naar een concreet resultaat wordt toegewerkt.

 • Team Coaching bij veranderingstrajecten: Veranderen is inherent aan het functioneren van organisaties, teams en mensen. Soms wordt het echter teveel voor de medewerkers en kan een externe coach een doorbraak betekenen in het verandertraject. Het gaat hier om focus (terug) vinden en een gezamenlijk teamspirit aan te wakkeren vanuit de organisatiecontext (dus geen teambuilding activiteiten).

 • Coaching van zelfevaluatiegroepen: Wij coachen de zelfevaluatiegroep naar de output (een zelfevaluatierapport en geprioriteerd actieplan) en outcome (groepsdynamiek, actiebereidheid, responsabilisering en transparantie).

 • Coaching over kwaliteit: Wij coachen managers en kwaliteitscoördinatoren die snel vat willen krijgen op een aantal kwaliteitstechnieken/instrumenten.

 • Coaching van medewerkers met behulp van jobtrainingskaarten, KPI's, interviews en actieplanwerking.

Consultancy

Consulting diensten gaan specifiek over begeleiding en advies bij het zoeken naar kwaliteitsinstrumenten en de toepassing ervan. Concreet kan het gaan over:

Strategisch Management

 • Bepalen van missie, visie en waarden
 • Strategisch assessment
 • Ontwikkeling en/of bijsturen van strategische en operationele doelstellingen
 • Ontwikkeling en Monitoring van KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren)

Project management

 • Projectmethodologie
 • Projectimplementatie: volgens de basisprincipes van PRINCE2 een raamwerk aanreiken voor projectwering en dit vooral met behulp van praktisch toepasbare handvaten.

Business Process Management (BPM)

 • Procesidentificatie
 • Procesmodellering (BPMN)
 • Procesoptimalisatie

Wij helpen u bij de identificatie van de kernprocessen. Daarnaast brengen we de te optimaliseren processen in kaart (AS-IS) met behulp van procesbeschrijvingen en flowcharts volgens BPMN 2.0. Om vervolgens de processen te optimaliseren (TO-BE) binnen de context en randvoorwaarden.

Communicatie

 • Opmaken van een communicatieplan
 • Communicatie bij verandering
 • Tips en tricks met betrekking tot interne communicatie

Tools

 • Zelfevaluatie: Wij adviseren u over het uitvoeren van een zelfevaluatie volgens CAF of EFQM, de do’s en don’ts en wat de concrete stappen zijn om dit proces succesvol uit te voeren.
 • SWOT: Wij begeleiden SWOTanalyses, de opmaak van de confrontatiematrix en het tot stand komen van goed gedefineerde verbeteracties.
 • Surveys: Wij adviseren u over de opmaak van vragenlijsten voor tevredenheidsonderzoeken (personeel – en klanten) en ondersteunen het proces voor de uitvoering ervan.
 • Klachtenbeheer: Wij ondersteunen u bij het op maat maken van het proces voor klachtenbeheer, inclusief opvolging en rapportering.
 • Kwaliteitshandboek: Wij ondersteunen u bij de opmaak van uw kwaliteitshandboek conform de vigerende regelgeving.

 

Training

Volgende trainingen zitten in het standaard aanbod:

 • LEAN Management
 • Strategisch Management
 • Operationaliseren van de bedrijfsstrategie
 • Inleiding tot kwaliteitszorg
 • Quality Management (UK) - Kwaliteitsbeheer (NL)
 • Klantvriendelijkheid
 • Kwaliteitszorg in de publieke sector
 • Toepassing van een zelfevaluatie volgens het CAF-model
 • Projectmanagement: algemene principes
 • Vergadertechnieken - efficiënt vergaderen
 • Time Management
 • Opmaken van een communicatieplan

Contacteer ons voor de uitwerking van een opleiding op maat van uw organisatie.

De geagendeerde trainingen in open aanbod vindt u onder de rubriek "Training" 

Business Intelligence

 • Wij ondersteunen u bij het vinden van de juiste Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's).
 • Daarnaast ondersteunen wij tevens de implementatie van een platform voor Business Intelligence, met name de Quantum Cube. Dit platform ondersteunt informatiedoorstroming (intern en extern), procesbeheer en de rapportering en opvolging van uw KPI's. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie hierover via info@iqm.be of klik links in het menu op "Qcube".