Business Coaching

Coaching van stuurgroepen en projectgroepen

Wij nemen ad interim de leiding op van een stuurgroep of projectgroep en zorgen ervoor dat de opdracht goed afgebakend wordt zodat er samen met alle teamleden naar een concreet resultaat wordt toegewerkt.

Team Coaching bij veranderingstrajecten

Veranderen is inherent aan het functioneren van organisaties, teams en mensen. Soms wordt het echter teveel voor de medewerkers en kan een externe coach een doorbraak betekenen in het verandertraject. Het gaat hier om focus (terug) vinden en een gezamenlijk teamspirit aan te wakkeren vanuit de organisatiecontext (dus geen teambuilding activiteiten).

Coaching van zelfevaluatiegroepen

Wij coachen de zelfevaluatiegroep naar de output (een zelfevaluatierapport en geprioriteerd actieplan) en outcome (groepsdynamiek, actiebereidheid, responsabilisering en transparantie).

Coaching over kwaliteit

Wij coachen managers en kwaliteitscoördinatoren  die snel vat willen krijgen op een aantal kwaliteitstechnieken/instrumenten.